người chồng lười nhác

Mới cưới mà đã chán chồng

Vì thế lời khuyên cho bạn là hãy trao đổi, thảo luận và thống nhất với ông xã của bạn những điều cần thiết. Đừng